17 Dhjetor 2022 9-15:00 Central European Time (CET)

Ne kuadrin e shperndarjes se konceptit te Shoqates Boterore Rrjeti i Frakturave nga Fraxhiliteti – FFN global), Shoqata Shqiptare e Frakturave nga Fraxhiliteti (FFNAL) organizon trajtimin per infermiere dhe profesioniste te kujdesit shendetesor me teme: Kujdesi infermieror ne frakturat nga fraxhiliteti. Ky trajnim do te jete nje trajnim interaktiv dhe perbehet nga dy pjese (teorike dhe workshop).

CILET MUND TE MARRIN PJESE: FFNAL mbeshtet menaxhimin multidisiplinar te frakturave nga fraxhiliteti. Edhe pse fokusi eshte trajtimi infermieror sesionet jane te pershtatshme edhe per mjeke familjeje dhe profesioniste te rehabilitimit te pacienteve me fraktura nga fraxhiliteti.